English
 

Cur Síos ar Chomórtais

  Comórtais Cainte
 
Dreas Cainte
  Cuirtear liosta d’ábhair ar fáil uair an chloig roimh an chomórtas. Beidh uair an chloig ag an iomaitheoir lena ábhar a roghnú agus a ullmhú.Bunófar moltóireacht ar 1) eagar agus leanúnachas smaointe 2) soiléire, saibhreas agus cruinneas na cainte 3) éifeacht na cainte 4) Gaeilge gan dul an Bhéarla uirthi 5) comhréir.Tréimhse: ~3 bhomaite (faoi 12 bliain), ~4 bhomaite (faoi 15 bliain), ~5 bhomaite (faoi 18 bliain), ~7 mbomaite (oscailte).
   
Scéalaíocht
  Scéal le hinsint i modh traidisiúnta.Tréimhse: < 3 bhomaite (faoi 12 bliain) , <4 bhomaite (faoi 15 bliain), < 5 bhomaite (faoi 18 bliain), < 10 mbomaite (oscailte).
 
Aithris Filíochta
  Dán le haithris i modh traidisiúnta.Tréimhse: < 3 bhomaite (faoi 12 bliain), <4 bhomaite (faoi 15 bliain), < 5 bhomaite (faoi 18 bliain), < 10 mbomaite (oscailte).
   
Agallamh Beirte
  Díospóireacht nó aighneas i bprós nó i bhfilíocht. Ní gá buntéacs a bheith ann. Ceadaítear feisteas pearsanta a réitíonn leis an script.Tréimhse: < 3 bhomaite (faoi 12 bliain), <4 bhomaite (faoi 15 bliain), < 5 bhomaite (faoi 18 bliain), < 10 mbomaite (oscailte).
   
Comórtais Litríochta
   
Saothar nua-scríofa i gceann de na catagóir seo a leanas: Aiste, Aistriúchán, Ábhar Múinteoireachta nó Foghlama, Dráma, Eolaíocht, Filíocht, Gearrscéal, nó Úrscéal. Caithfidh an údar a bheith ina chónaí go buan i gCeanada.
 

Údar
Ceanadach

 
 
 
 

Údar
Neamh-Cheanadach

  Saothar nua-scríofa i gceann de na catagóir seo a leanas: Aiste, Aistriúchán, Ábhar Múinteoireachta nó Foghlama, Dráma, Eolaíocht, Filíocht, Gearrscéal, nó Úrscéal. Ní féidir an údar a bheith ina chónaí go buan i gCeanada. Caithfidh baint a bheith ag ábhar an saothair le Ceanada, nó peirspictíocht Ceanadach a bheith aige.
   
Comórtais Amhránaíochta
   
Amhránaíocht ar an Sean Nós
  Dhá amhrán, de rogha an iomaitheora, le canadh ar an sean nós: (i) amhrán mall (ii) amhrán tapaidh.
   
Amhránaíocht ar stíl ar bith seachas an Sean Nós (Aonarach)
Amhrán amháin, de rogha an iomaitheora, le canadh gan tionlacan, i stíl nach sean nós é. Bunófar moltóireacht go príomha ar a éifeachtaí agus a thabharfar brí na bhfocal agus ar mhothúcháin an amhrán as Gaeilge. Ní cheadaítear feisteas mar thacaíocht chur i láthair.
   
Amhrán
Nuachumtha
Amhrán nua a cheapadh d'fhonn traidisiúnta. Ní gá gurb é an té a cheapfaidh na focail a chanfaidh an t-amhrán ach is ar an té a cheapfaidh na focail a bhronnfar an duais.
   
Cór Gaelach
  Dhá amhrán curtha i láthair ag cór ina bhfuil, ar a laghad cúigear.
   
Lúibíní
  Ceapóga nó Lúibíní, ar nós “Oró Mhíle Grá” and “Im Bim Babaró” a ghabháil le ceol. Beirt a bheith páirteach i ngach iarracht, ag freagairt a chéile i véarsaí fileata. Ní gá an script a bheith nua-chumtha. Bunófar moltóireacht ar éifeacht na bhfocal seachas éifeacht an cheoil.Tréimhse: < 3 bhomaite (faoi 12 bliain), <4 bhomaite (faoi 15 bliain), < 5 bhomaite (faoi 18 bliain), < 7 mbomaite (oscailte).
   
Comórtais Cheoil
   
Cláirseach/Cruit Catagóir 1 Fonn mall amháin.
Catagóir 2 Fonn tapaidh. De réir rogha an iomaitheora: ríl, cornphíopa, port, polca, masúrca, nó máirseáil.
Catagóir 3 Fonn mall, agus dhá fhonn tapaidh. De réir rogha an iomaitheora is féidir fonn tapaidh a bheith mar: ríl, cornphíopa, port, polca, masúrca, nó máirseáil. Iarrtar gan dul thar 3 bhomaite le haon fhonn amháin.
Catagóir 4 Amhrán amháin le tionlacan cláirsí (taibheoir amháin). Caithfear lirící a bheith as Gaeilge.
Catagóir 5 5a: Dísréad
5b: Ensemble Cláirseach. Triúir ceoltóirí ar a laghad. Thigtear uirlisí eile, agus guth a iniamh.
Catagóir 6 Saothar nua-chumtha sa traidisiún Éireannach, curtha i láthair ag ensemble. Thigtear uirlisí eile, agus guth a iniamh san ensemble.
   
An Phíb Uilleann
  Fonn mall, agus dhá fhonn tapaidh. De réir rogha an iomaitheora is féidir fonn tapaidh a bheith mar: ríl, cornphíopa, port, polca, masúrca, nó máirseáil. Is féidir an dá fhonn tapaidh a sheinm as a chéile. Iarrtar gan dul thar 3 bhomaite le haon fhonn amháin.
   
Buíon Cheoil Chéilí
 

Triúir nó breis sa bhuíon. Tá trí shliocht de dhíth 1) Ríleanna: rogha ríleanna á seinm as a chéile. Uasmhéid ama 3 bomaite. 2) Válsa. Uasmhéid ama 2 bomaite. 3) Rogha foinn damhsa: cornphíopa, port, polca, masúrca, nó máirseáil. Uasmhéid ama 3 bomaite. Bunófar moltóireacht ar cheol atá so-dhamhsa (rithim rialta, caighdeánach, agus “mothú”).

     
Buíon Cheoil
Fhéadóg Stain
  Dhá fhonn de shaghas ar bith cheol traidisiúnta na hÉireann, de réir rogha na hiomaitheoirí. Is le haois grúpa faoi 12 amháin atá an comórtas seo.
   
Comórtais Damhsa
   
   
  Damhsa aonair i stíl traidisiúnta/réigiúnach na hÉireann (an stíl Ghleann Ottawa san áireamh ach gan ghliogóirí ar na bróga). Ní beidh cead fearais (props) ar bith a úsáid. Beidh ceol beo ar fáil mar thionlacan do dhamhsóirí, nó is féidir leis an iomaitheoir tionlacaí aonarach a thabhairt. Iarrtar gan dul thar ceithre bhomaite.

Rince Aonair
Sean-Nós

 
 
Damhsa Seit
   

Foireann ochtair (uasmhéid beirte mar ionadaíocht). Déanann achan fhoireann 3 fhigiúir: 2 cheann éigeantach agus ceann amháin roghnach. Figiúir éigeantacha: Seit an Chaisil, Figiúr 4. Seit Chora Finne, Figiúr 4; Figiúr Roghnach, ceann amháin de: Seit na Bóinne, Figiúr 2; Seit Lansaithe an Chláir, Figiúr 5; Seit an Cheannaí, Figiúr 2. Grúpaí Leath-sheit: Leath-Sheit Loch Gréine: Figiúir 4, 5, agus 6. Beidh ceol beo ar fáil mar thionlacan.