English
 

Duaiseanna

Rannpháirtithe

Faigheann achan rannpháirtí teastas sínte ag Uachtarán Oireachtas Gaeilge Cheanada, agus Stiúrthóir Oireachtas na Gaeilge in Éirinn.

Buaiteoirí

Faigheann buaiteoir in achan comórtas boinn, agus teastais gnóthachtála. Faigheann buaiteoirí céad áite buantrófaithe. De bhreis, tagann duaiseanna airgid tirim, agus bronntaí eile i gcuid mhaith comórtais (eolas reatha faoi ag kenny-h@rmc.ca). Faigheann buaiteoir i gcomórtas oscailte amhránaíochta ar an Sean-nós turas íoctha chun freastal ag Oireachtas na Gaeilge in Éirinn, costas eitleáin agus lóistín ag an óstán aíochta san áireamh.

Corn Mhic Concharraige

Is é Corn Mhic Concharraige an bhuandhuais is airde a aithníonn mórghníomh i dtaibh-ealaíona na Gaeilge i gCeanada. Bronntar é go bliantúil don bhuaiteoir i gcomórtas oscailte amhránaíochta ar an Sean-nós. Tá an bhaint chéanna ag Corn Mhic Concharraige le hOireachtas Gaeilge Cheanada agus atá ag Corn Uí Riada le hOireachtas na Gaeilge in Éirinn.