English
Forbhreathnú
 

OIREACHTAS GAEILGE CHEANADA: FORBHREATHNÚ

Is deireadh seachtaine é Oireachtas Gaeilge Cheanada atá lán de chultúr na hÉireann: ceol, amhránaíocht, damhsa, scéalaíocht, agus cairdeas. Go príomha is ceiliúrtha na Gaeilge, teanga na nGael, é.

Reáchtálfar an tOireachtas Dé hAoine, 27 Meitheamh, go Dé Domhnaigh, 29 Meitheamh, ag Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir. Lonnaítear an Ghaeltacht in aice le Tamworth agus Erinsville, sna cnoic droimneacha taobh le hAbhainn na mBradán, díreach ó thuaidh de Loch Ontario. Feidhmeoidh an Days Inn i nDún Laoghaire (Kingston) mar láthair lóistín, cruinnithe gnó, club na féile, féasta agus bronnadh duaise. Is tiomáint 30 bomaite atá i gceist idir Dún Laoghaire agus an Ghaeltacht.

Tá ráta speisialta againn ag an Days Inn, $105 in aghaidh na hoíche, atá thar a bheith tarraingteach nuair a chuirtear san áireamh go bhfuilimid ag tairiscint lóistín den scoth, in áit mhór, ag tráth gnóthach den séasúr. Ní choinneofar ár gcuid seomraí in áirithe ach go dtí an 8 Meitheamh, agus mar sin, cuirtear in áirithe go luath iad, agus bítear cinnte go bhfuiltear á gcur in áirithe le haghaidh an “Irish Language Festival (Oireachtas Gaeilge Cheanada)”.

Dé hAoine, reáchtálfar ollchruinnithe bliantúil de chuid Chumann na Gaeltachta agus Chomharchumann Sealbhóirí na Gaeltachta ag an Days Inn idir 11:00 agus 14:00. Beidh na cruinnithe oscailte don phobal. Tá fáilte faoi leith rompu siúd a bhfuil spéis acu infheistíocht a dhéanamh.

Níos déanaí tráthnóna Dé hAoine, 15:00 - 17:00, beidh taispeántas Chultúr na Gaeltachta ag Báisín an Chéad Bhliain ar bhruach loch Ontairió, os comhair Halla Chathair Dhún Laoghaire. Ag filleadh don Days Inn, beidh suipéar, óráid ó aoichainteoir, seoladh leabhair, dráma, agus imeachtaí sóisialta ann.

Beidh bus ar fáil go dtí agus ón nGaeltacht maidin Dé Sathairn. Cuirfear tús le searmanas tosaithe ag an nGaeltacht ag 10:00. Tionólfar na comórtais mar fhleá, i bpubaill amuigh faoin aer i dtimpeallacht álainn na Gaeltachta. Tarlóidh bronnadh duaiseanna ag an Days Inn ag 18:30 le féasta, céilí, agus club na féile ina dhiaidh.

Cuirfear deireadh leis na himeachtaí le bróinse maidin Dé Domhnaigh. B’fhéidir gurbh mhian le daoine fanacht i nDún Laoghaire (Kingston) le haghaidh lá fámaireachta i gceann de na cathracha is sine agus is Gaelaí i gCeanada. Moltar an “Celtic Cross Tour” go mór.

Báisín an Chéad Bhliain: Dún Laoghaire, Ontairió

a