English
Forbhreathnú
 

OIREACHTAS GAEILGE CHEANADA: FORBHREATHNÚ

Is deireadh seachtaine é Oireachtas Gaeilge Cheanada atá lán de chultúr na hÉireann: ceol, amhránaíocht, damhsa, scéalaíocht, agus cairdeas. Go príomha is ceiliúrtha na Gaeilge, teanga na nGael, é.

Reáchtálfar an tOireachtas Dé hAoine, 26 Meitheamh, go Dé Domhnaigh, 28 Meitheamh, ag Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir. Lonnaítear an Ghaeltacht in aice le Tamworth agus Erinsville, sna cnoic droimneacha taobh le hAbhainn na mBradán, díreach ó thuaidh de Loch Ontario. Feidhmeoidh an Days Inn i nDún Laoghaire (Kingston) mar láthair lóistín, cruinnithe gnó, club na féile, féasta agus bronnadh duaise. Is tiomáint 30 bomaite atá i gceist idir Dún Laoghaire agus an Ghaeltacht.

Tá ráta speisialta againn ag an Days Inn, $105 in aghaidh na hoíche, atá thar a bheith tarraingteach nuair a chuirtear san áireamh go bhfuilimid ag tairiscint lóistín den scoth, in áit mhór, ag tráth gnóthach den séasúr. Ní choinneofar ár gcuid seomraí in áirithe ach go dtí an 8 Meitheamh, agus mar sin, cuirtear in áirithe go luath iad, agus bítear cinnte go bhfuiltear á gcur in áirithe le haghaidh an “Irish Language Festival (Oireachtas Gaeilge Cheanada)”.

Is lá gnó é Dé hAoine.  Reáchtálfar ollchruinnithe bliantúil de chuid Chumann na Gaeltachta agus Chomharchumann Sealbhóirí na Gaeltachta, agus beidh cruinniú comhordúcháin d'Eagraíochtaí Gaeilge Cheanada ann chomh maith.  Beidh na cruinnithe oscailte don phobal. Tá fáilte faoi leith rompu siúd a bhfuil spéis acu infheistíocht a dhéanamh.

Beidh dhá sheisiún ceardlann ann Dé Sathairn, seisiún maidine (11:00 - 13:00), agus seisiún tráthnóna (14:00 - 16:00).  Ar ball, am tráthnóna, beidh féasta, óráid ó aoichainteoir, dráma, seoladh dlúthdhiosca, seisiún ceoil, agus céilí ann.

Beidh bus ar fáil go dtí an Ghaeltacht maidin Dé Domhnaigh (ag filleadh sa thráthnóna). Cuirfear tús le searmanas tosaithe ag an nGaeltacht ag 10:00. Tionólfar na comórtais mar fhleá, i bpubaill amuigh faoin aer i dtimpeallacht álainn na Gaeltachta. Tarlóidh bronnadh duaiseanna díreach ina dhiaidh, ag 16:00, ag leanúint ansin le fulacht (BBQ) faoi choinne suipéir.

B’fhéidir gurbh mhian le daoine fanacht i nDún Laoghaire (Kingston) le haghaidh lá fámaireachta i ndiaidh an Oireachtais.  Is ceann de na cathracha is sine agus is Gaelaí i gCeanada é Dún Laoghaire. Moltar an “Celtic Cross Tour” go mór.

Báisín an Chéad Bhliain: Dún Laoghaire, Ontairió

a