English
Lóistín
 
OIREACHTAS ACCOMMODATION VENUE
a

Hampton Inn

613 354-5554

40 McPherson Drive, Napanee

K7R 3L1

  • Ráta Speisialta: $130/oíche. Tá bricfeasta lán san áireamh.
  • Ní féidir an t-óstán seomraí ag an ráta speisialta a dheimhniú níos deireanaí ná 7 Meitheamh.
  • Bítear cinnte go bhfuiltear á gcur in áirithe le haghaidh an “Irish Festival”.
 
LÓISTÍN EILE
 

De bhrí go bhfuil imeachtaí an Oireachtais ar fad i dTamworth (An Ghaeltacht, Ionad Caitheamh Aimsire, nó Léigiún Tamworth), is é an lóistín is cóngaraí do Tamworth an lóistín is áisiúla.  Cuir lóistín in áirithe chomh luath agus is féidir, le bhur dtoil.  Ní rófhada a bheidh infhaighteacht ann.

 

Teimheal Bharda (Tamworth)

  • Carolyn Butts, B&B: 613 379 3074
  • The Mathers, B&B: 613 539-2831


Napanee (istigh de 20 bomaite ó Theimheal Bharda)

  • Masterson’s Motel.  691 Hwy #41. 613 354-9293 $98/oíche.  Bricfeasta le fáil ag an Hampton. 

Kingston (istigh de 35 bomaite ó Theimheal Bharda)

  • Holiday Inn, 11 Benson St.  Ráta Grúpa, $169/oíche.  Cód Grúpa “Irish Festival”. (613) 546-3662